เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 -16.30 น. ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จาก Indonesian Student Association in Thailand ประเทศอินโดนีเซีย และ University Utara Malaysia จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม   ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC08691

DSC08674

DSC08684

DSC08682

DSC08688DSC08758

DSC08698 DSC08699 DSC08711DSC08704 DSC08710  DSC08714  DSC08799DSC08793DSC08807