วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุจุฬาฯ ชั้น 2 นำโดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ  และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทำในหัวข้อ
1. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
2. นิติวิทยาศาสตร์และการรับรองฮาลาล โดย.ดร.พรพิมล มะหะหมัด
3. มาตรฐานฮาลาลกับความปลอดภัย โดย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

ซึ่งเปิดให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเรียนออนไลน์กัน