วันที่ 5 กันยายน 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายซารีฟ เลาะหามะ และนางสาวนูรุมา จูและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาล สู่ตลาด IMT-GT และ GMS เข้าร่วมจัดบูธที่งาน HALFEST 2019 FIESTA ASEAN ณ ห้าง MIECC Hall The Mines Seri Kembangan, Selangor ประเทศมาเลเซีย

บรรยากาศวันที่ 2 ของการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้าในงาน HALFEST FIESTA HALAL ASEAN ณ ห้าง MIECC Hall The Mines Seri Kembangan, Selangor ประเทศมาเลเซีย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ค้าจากประเทศไทย และ
ผู้ซื้อจากมาเลเซีย เพื่อนำสินค้ากระจายในพื้นที่รัฐ Selangor

นอกจากนี้ได้มีการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคมาเลเซียภายในงานต่อเครื่องหมายการรับรองฮาลาลไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน มีผู้มาตอบแบบสอบถาม ประมาณ 50 ราย