เมือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ได้ให้การต้อนรับ Mr.Ashgaq Hussaon และ Mr.Shoeeb Riaz คณะจาก The Halal Trust ประเทศอังกฤษ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งยังสนใจกลับเข้ามาเยี่ยมอีกครั้ง เพราะทั้งสองท่านให้ความสนใจกับงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นอย่างมาก