เปิดรับสมัคร
HALAL SCI FUN RUN 2022
(เดินวิ่งครบรอบ 19 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

👉รายละเอียดและรับสมัคร : https://bit.ly/HALAL-SCI-FUN-RUN-2022
🗓 วันที่จัดงาน: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
📌 สถานที่จัดงาน: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล คลอง15 จังหวัด นครนายก https://goo.gl/maps/mgLpZeMyAfKEKzQK8
จัดและดำเนินงานโดย: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ภาคชุมชน เป็นการต่อยอดภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อันเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันแสดงให้เห็นต่อความเอาใจใส่และการเอื้อเฟื้อต่อสังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมให้แก่บุคลากรขององค์กรอีกด้วย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 218 1054 ต่อ 219 หรือ inbox เพจ Halal Run