… พบกับบูธสินค้าฮาลาลกว่า 100 บูธ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล และเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดโลกมาตรฐานฮาลาลสู่สากล …
… ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคมนี้ ในงาน Lanna Expo ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook Halal Product Fair 2016
… สนับสนุนโดย : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ …

 

Poster---Final-Halal-Product-Fair-2016-edit