เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. ได้มีพิธีเปิดงาน Halal Expo โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2558 โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ย์ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนน คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงาน Halal Expo ประกอบด้วยบูธผู้ประกอบการจำนวนทั้งหมด 75 บูธ และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกต่างๆภายในงาน อาทิ เช่น การประกวดสุขภาพเด็ก โดย ฝ่ายบริการทางการแพทย์ และพิธีเปิดการทดสอบกอรี และ การขับลำนำอะนาซีด