ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 – 15:30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลเเห่งประเทศไทย ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา และนางสาวซูไนนี มาหะมะ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนา Blockchain

โดยร่วมประชุมกับ คุณภาคภูมิ แสงวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด และสพ.ญ.ธานัท โคจรานนท์ Co-Founder บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด หารือด้านการพัฒนา Blockchain ฮาลาลและนวัตกรรมสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคตลอด supply chain