ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 14:00 – 16:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมนักวิจัยให้การต้อนรับคณะนักศึกษา University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia ทั้งหมด 22 ท่าน 

ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์และพันธกิจที่ผ่านมา จึงทำให้ทางคณะนักศึกษาให้ความสนใจในเรื่องของ Halal Cosmetics เป็นพิเศษและได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่าฮาลาลหรือไม่

ทั้งนี้ทางคณะได้ขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์และเก็บภาพบรรยากาศในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไป