ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 – 20:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ดร.นัจวา สันติวรกุล ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ฟาฮัด บินคอลิด อันดาฟีรี่ รองอธิการบดีด้านการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ (Islamic University of Madinah) และคณะ โดยมี อ.ดร.มุฮัมหมัดอามีน เจ๊ะนุ คุณสมศักดิ์ เมดาน นำคณะมาฯ 

วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ บทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ผ่านมาร่วมถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการสร้างหลักสูตรร่วมกันของจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ 

ทั้งนี้ ดร.นัจวา ได้บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับพันธกิจและงานวิจัยของศวฮ.ให้แก่ศ.ดร.ฟาฮัด ได้รับทราบ และทีมนักวิจัยได้พาเยี่ยมชมดูงานในห้องปฎิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ จึงทำให้ท่านมีความสนใจและชื่นชมในพันธกิจที่ผ่านมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นอย่างมาก และอยากที่จะร่วมงานกันต่อในอนาคต