วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Essam Saleh H. Algetale อุปทูตสถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Abdulaziz Alkhudhayr, Counsellor สถานทูตซาอุดิอารเบีย และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายแนะนำกิจกรรมและพันธกิจของศูนย์ฯ พร้อมทั้งใหัข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ศูนย์พัฒนาขึ้น ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลของประเทศ ทั้งนี้ท่านอุปทูตให้ความสนใจงานด้านวิจัยเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป