วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ศวฮ. ให้การต้อนรับ คณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย นำโดย คุณ Althea Karen ANTONIO, Commercial Counselor ที่ปรึกษาการพาณิชย์ และ Dr. Jhino Ilano, Assistant Director, Export Marketing Bureau, the  Philippine Department of Trade and Industry (DTI-EMB) ในโอกาศเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการค้า การส่งออก สินค้าฮาลาลระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานการรับรองฮาลาลระหว่าสองประเทศ และโอกาสทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ2ประเทศ สู่ตลาดโลก ทั้งนี้ Dr. Jhino ยังได้ทาบทามเรียนเชิญรศ.ดร.วินัย เข้าร่วมบรรยายใน Halal Conference ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิลปปินส์ ที่กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคนหรือกันยายน 2022 นี้ด้วย