เมื่อวันพฤหัสบดีที่14 กุมภาพันธ์ 2556 Colonel Asim Mustafa, Defence Attache’ Embassy of The Islamic Republic of Pakistan, Bangkok ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ได้นำ Colonel Asim Mustafa เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ Colonel Asim Mustafa  ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่และบทบาทของศูนย์ฯที่มีต่องานทางด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิมซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านยังเสนอว่าจะนำนักศึกษาจากประเทศปากีสถานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล กับทางศูนย์ฯ อีกด้วย