Dr.IR.Joni Kusnadi,M.Si, Lecturer, Brawijaya University พร้อมภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุลและ คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555