ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6
ต่อยอดความร่วมมือระดับประเทศ บาห์เรน ขยายความร่วมมือเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ต่อยอดความร่วมมือระดับประเทศ บาห์เรน ขยายความร่วมมือเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ต่อยอดความร่วมมือระดับประเทศ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และประเทศ บาห์เรน ขยายความร่วมมือเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 (ตามเวลาประเทศไทย)
ศวฮ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
เข้าร่วมการหารือกับ สถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงมานามา ผ่านโปรแกรม zoom โดยเอกอัครราชทูต ฐานิศร์ ณ สงขลา หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน บาห์เรน (Bahrain Economic Development Board) พร้อมด้วยหอการค้าเเละอุตสาหกรรมบาห์เรน (Bahrain Chamber of Commerce and Industries )เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลของบาห์เรน
ในการนี้ ศวฮ.ได้นำเสนอกรอบเวลา(Timeline)ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเเละการเเลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ โดยประเทศบาห์เรนจะนำไปพิจารณาเเละหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล

เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล

เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้น คุณรรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) และคุณนาเดีย ดะห์ลัน  CEO and Co-Founder บริษัท Tough & Tumble เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศ โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ ที่รวมระบบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาลทั้งนี้ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และในเวลาถัดมาได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์อีกด้วยค่ะ

ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชม ศวฮ.

ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชม ศวฮ.

ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานเเห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารฯ และที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน และได้ให้ความเห็นการพัฒนาด้านฮาลาลต่อที่ประชุม
ในเวลาถัดมา คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานสวนหลวงสแควร์ และสถาบันมาตรฐานฮาลาล อีกด้วยค่ะ
ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ขอเชิญบุคลากรทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งในการนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลในอุตสาหกรรม” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 63 คน อาจารย์จำนวน 3 คน และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน