ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

วันนี้ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ. และคณะทำงานจาก ศวฮ. อีกทั้ง รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเปิดประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom Meeting โดยมี Dr. Ade Candradijaya Standing Chairman Director for the Bureau of International Cooperation Ministry of Agriculture, Indonesia กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะมีการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 5 ปี (Implementation Blueprint 2022-2026) ขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานของแผน IMT-GT โดยจะมีการประชุมแบ่งกลุ่มตามคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลจะมีการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อทำแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะทำงานต่อไป
ผอ.ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจุฬาฯ “Unlock The Science” สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5

ผอ.ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจุฬาฯ “Unlock The Science” สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5

เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลาล จุฬาฯ ได้มาสัมภาษณ์รายการวิทยุ ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชน ออกอากาศรายการเสียงภาษาอังกฤษใหม่รายสัปดาห์  30 นาที  รายการนี้สนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อรายการ “Unlock The Science” ออกอากาศตอนแรกวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์ หรือเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องแล็บที่จะเป็นเทรนอาหารในอนาคตว่าเป็นเนื้อที่ฮาลาลเเละมุสลิมสามารถบริโภคได้หรือไม่

ศวฮ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 มัสยิด

ศวฮ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 มัสยิด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน (ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 มัสยิด ประกอบไปด้วย มัสยิดดารุ้ลอะมาน  พญาไท มัสยิดบ้านครัว มัสยิดฮารูน มัสยิดมหานาค และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สนามเทพหัสดิน กรุงเทพมหาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้เข้าร่วมแข่งกีฬาด้วยกัน 2 ประเภท แชร์บอลหญิง ทีมศวฮ. vs ทีมรวมนักกีฬา 4 มัสยิด ด้วยคะแนน 22 -12 โดย ทีมศวฮ.เป็นชนะ ด้วย score 22 คะแนน และฟุตบอลชาย ทีมศวฮ. vs ทีมรวมนักกีฬา 4 มัสยิด ด้วยคะแนน 0-2 ในการจัดงานครั้งนี้มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรักการออกกำลังกาย และชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา เพื่อปันน้ำใจส่งคืนความสุขสู่ชุมชนต่อไป จึงเห็นว่ากิจกรรมโครงการแข่งขัน “กีฬา 4 มัสยิดสัมพันธ์” ครั้งที่ 3 ซึ่งมัสยิดมัสยิดดารุ้ลอะมานพญาไทเป็นเจ้าภาพจัด มีเป้าหมายเดียวกันในด้านส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน

ผอ.ศวฮ ได้รับเกียรติเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “THE CONTRIBUTIONS OF AL-FARABI TO THE MODERN WORLD”

ผอ.ศวฮ ได้รับเกียรติเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “THE CONTRIBUTIONS OF AL-FARABI TO THE MODERN WORLD”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “THE CONTRIBUTIONS OF AL-FARABI TO THE MODERN WORLD” ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักกับอัล-ฟาราบี (Al-Farabi) นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์มุสลิม ผู้มีส่วนร่วมอันล้ำค่าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอารยธรรมโลก โดยมี H.E Ms Raushan Yesbulatova, เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และมี รศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจากสถานทูตต่างๆ หน่วยงานวิชาการ และ หน่วยงาน NGO และผู่สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผอ.เข้าพิธีเปิดห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล(CUHC General Digital X-ray)

ผอ.เข้าพิธีเปิดห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล(CUHC General Digital X-ray)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00น. – 16.00น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวมนฤดี เข็มทำ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช รวมถึง ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช เข้าร่วมงานพิธีเปิดห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (CUHC General Digital X-ray 2020) โดยนายแพทย์สันฐิติ ดะห์ลัน หรือ (คุณหมอบาริด) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ด้วยจุฬาฯ ให้ความสำคัญในด้านสุขภาวะของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเนื่องศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้พัฒนาระบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนเกิดภาวะเจ็บป่วย ภายใต้แนวคิด “เมืองสุขภาพจามจุรี”
นอกจากนี้เพื่อให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยในกลุ่มโรคต่างๆ ด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ที่มีความละเอียดคมชัดสูง สามารถตรวจวินิจฉัยเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น
ประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly2020 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้สัมภาษณ์รายการพระอาทิตย์ LIVE

ประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly2020 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้สัมภาษณ์รายการพระอาทิตย์ LIVE

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly2020 ได้ร่วมออกรายการพระอาทิตย์ LIVE สัมภาษณ์ ทางช่อง NEWS 1 ทาง ASTV ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวโน้มการตลาดด้านฮาลาลของโลก และประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2020 ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมากล่าวถึง Concept งานปีนี้ได้นำเสนอการจัดงานงานประชุมด้านฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง International  Virtual Conference โดยใช้ชื่องานเฉพาะเจาะจงว่า The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) โดยพัฒนาจากประสบการณ์การจัดงานประชุมลักษณะเดียวกันที่มีชื่อว่า Halal Science Industry and Business (HASIB) Conference ภายในงานประชุมมีการจัดสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญฮาลาลสาขาต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ มีการประกวดผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาและรับสมัครผลงานวิชาการอีกด้วย