พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ บาบออาซิ แม ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและทีมงานจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังวัดยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 81 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องการบริโภคอาหารที่ฮาลาล จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและอาหารที่ปลอดภัยแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ และนัดหมายเพื่อพัฒนาระบบครัวต่อไป พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฝึกฯยังขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯฝึกในโอกาสต่อ ๆไป

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  จัดงาน Halal Science & Innovation @ Yala กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  จัดงาน Halal Science & Innovation @ Yala กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดงาน Halal Science & Innovation @ Yala  “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018 ) รอบการประกวดระดับภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากคุณอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสมรรถนะการศึกษาชายแดนภาคใต้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” และรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “ภูมิปัญญาอิสลามกับการสร้างวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล”

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครูและนักเรียน SMP ของจังหวัดยะลา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม           ฮาลาล ตลอดจนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันประกวดโครงงานระดับภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ รูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจ และการคัดเลือกโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 โรงเรียน โดยมีครูและนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน

งานปีนี้จัดเป็นปีที่สาม ได้รับความนิยมสูงขึ้นทุกปี ผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศจะได้เข้าไปนำเสนอโครงงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและได้ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ ต่อไป