ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ – นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าทัศนศึกษาครั้งนี้ทางคณะนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของฮาลาล การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่อาจจะมีส่วนผสมเจละตินปนอยู่แต่ผู้บริโภคนั้นอาจจะยังไม่ทราบ และในช่วงตอบคำถามคณะนักเรียนได้สอบถามในเรื่องของอาหารฮาลาลและเครื่องสำอางฮาลาลในปัจจุบันว่า ผู้หญิงมุสลิมสามารถทำสีผมได้ไหม และทำไมอิสลามจึงต้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ

ทั้งนี้ทางคณะนักเรียนมีโอกาสได้เข้าชมห้องปฏิบัติการและให้ความสนใจในข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องศึกษาต่อด้านไหนถึงจะมีโอกาสสามารถเข้ามาทำงานในด้านนี้ได้ในอนาคต

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ว่าที่ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และว่าที่ ดร. มาริสา มารแพ้ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ศวฮ. และ IPPT-USM ในหลักสูตรเรื่อง Human resource competency Program on certified Executive In The Halal Herbal Quality, Safety & Efficacy For International Trade โดยประสงค์จะให้ ศวฮ. เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 14:00 – 16:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมนักวิจัยให้การต้อนรับคณะนักศึกษา University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia ทั้งหมด 22 ท่าน 

ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์และพันธกิจที่ผ่านมา จึงทำให้ทางคณะนักศึกษาให้ความสนใจในเรื่องของ Halal Cosmetics เป็นพิเศษและได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่าฮาลาลหรือไม่

ทั้งนี้ทางคณะได้ขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์และเก็บภาพบรรยากาศในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไป

 

ศวฮ.ให้การต้อนรับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

ศวฮ.ให้การต้อนรับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 – 20:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ดร.นัจวา สันติวรกุล ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด และนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ฟาฮัด บินคอลิด อันดาฟีรี่ รองอธิการบดีด้านการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ (Islamic University of Madinah) และคณะ โดยมี อ.ดร.มุฮัมหมัดอามีน เจ๊ะนุ คุณสมศักดิ์ เมดาน นำคณะมาฯ 

วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ บทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ผ่านมาร่วมถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการสร้างหลักสูตรร่วมกันของจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ 

ทั้งนี้ ดร.นัจวา ได้บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับพันธกิจและงานวิจัยของศวฮ.ให้แก่ศ.ดร.ฟาฮัด ได้รับทราบ และทีมนักวิจัยได้พาเยี่ยมชมดูงานในห้องปฎิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ จึงทำให้ท่านมีความสนใจและชื่นชมในพันธกิจที่ผ่านมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นอย่างมาก และอยากที่จะร่วมงานกันต่อในอนาคต

ศวฮ.ต้อนรับ คณะนักศึกษาชายแดนใต้

ศวฮ.ต้อนรับ คณะนักศึกษาชายแดนใต้

ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดยนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวซูไนนี มาหะมะ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชายแดนใต้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งหมด 35 ท่าน

ในโอกาสนี้ทางคณะนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ท่านได้เปิดโอกาสให้ทางคณะนักศึกษาได้ถามคำถามไขข้อสงสัยและท่านได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์ เนื่องจากเพื่อนของท่านได้สอบถามเรื่องก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มีส่วนผสมของน้ำมันหมูจริงหรือไม่ ท่านจึงได้ตรวจสอบและพบว่า น้ำมันดังกล่าวคือน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มและมุสลิมสามารถทานได้

โอกาสนี้เอง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ได้บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อการอนุมัติอาหารฮาลาลและความสำคัญของมาตราฐานฮาลาลที่ทางศูนย์ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภค ทำให้ทางคณะนักศึกษาประทับใจในกิจกรรมของศูนย์และขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้

ศวฮ.ให้การต้อนรับ คณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนราธิวาส

ศวฮ.ให้การต้อนรับ คณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนราธิวาส

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดยนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, ดร.เกษิณี เกตุเลขา, ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวซูไนนี มาหะมะ ให้การต้อนรับคณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจากอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาลของแต่ละประเทศและการใช้ชีวิตแบบฮาลาลไลฟ์สไตล์ในการเลือกบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอางและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง KFC, บุหรี่ และกัญชา

ทั้งนี้ทางคณะมีความสนใจเป็นอย่างมากและได้มีการถ่ายทอดสดขณะฟังบรรยายผ่านทาง Facebook เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้