ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ – นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าทัศนศึกษาครั้งนี้ทางคณะนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของฮาลาล การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่อาจจะมีส่วนผสมเจละตินปนอยู่แต่ผู้บริโภคนั้นอาจจะยังไม่ทราบ และในช่วงตอบคำถามคณะนักเรียนได้สอบถามในเรื่องของอาหารฮาลาลและเครื่องสำอางฮาลาลในปัจจุบันว่า ผู้หญิงมุสลิมสามารถทำสีผมได้ไหม และทำไมอิสลามจึงต้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ

ทั้งนี้ทางคณะนักเรียนมีโอกาสได้เข้าชมห้องปฏิบัติการและให้ความสนใจในข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องศึกษาต่อด้านไหนถึงจะมีโอกาสสามารถเข้ามาทำงานในด้านนี้ได้ในอนาคต

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 17:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก นำทีมโดย  คุณสมชาย หวังสวัสดิ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสถาบันครอบครัว เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งเสริมสนับสนุนสตรีมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตรีมุสลิมและเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 200 ท่าน

ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ แนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก รวมทั้งได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรมฮาลาล และการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมการนี้โรงเรียนบ้านทำนบได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานห้องปฏิบัติการ) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงที่ 2 ซึ่งทางห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจทางด้านเคมีและขอบข่ายที่ได้การรับรองครั้งนี้ คือ การทดสอบ/การวิเคราะห์ส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมัน อาหารและสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และ การทดสอบ/การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้

  1. อ. ทิพวรรณ นิ่งน้อย (ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ/เคมี)
  2. นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา (ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

ทั้งนี้ในการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการได้รับข้อสังเกต รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และพร้อมปฏิบัติตามข้อเเนะนำของผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

 

 

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ว่าที่ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และว่าที่ ดร. มาริสา มารแพ้ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ศวฮ. และ IPPT-USM ในหลักสูตรเรื่อง Human resource competency Program on certified Executive In The Halal Herbal Quality, Safety & Efficacy For International Trade โดยประสงค์จะให้ ศวฮ. เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs” ในงานสัมมนาวิชาการ Global Engagrment Colloquium 2022 ณ University Islam Bandung (UNISBA) เมื่องบันดง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ทั้งสิ้น 818 ท่าน ทั้งในห้องประชุมและเข้าร่วมผ่านระบบ zoom meeting

ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์วินัยได้แสดงให้เห็นถึงตลาดสินค้าฮาลาลที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ช่วยทางด้านวิชาการให้กับกระบวนการตรวจรับรองฮาลาล รวมถึงชี้ให้เห็นการเติบโต และดำเนินงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์งาน THA2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2022 นี้ด้วย

 

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้คือ SMIIC ร่วมกับคณะกรรมการถาวรเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation – COMSTECH) อันเป็นผลจากปฏิญญาอะบูดาบี ในการประชุมผู้นำ OIC ครั้งที่ 2 ที่ให้พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศสมาชิกที่พัฒนาระดับต่ำ (The Least-Develped Countries – LDC) (ข้อ#32)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศยูกานดา ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เข้าทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จัดโดย COMSTECH และ SMIIC ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามในยูกันดา จัดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ The National Agriculture Research Organization (NARO) เมืองกาวันดา ประเทศยูกันดา ผู้เข้าร่วมอบรมมี 30 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ Uganda, Nigeria, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Cameroon, Mali, Côte d’Ivoire, Gambia, Senegal, Somalia, และ Benin โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยรวมถึงการสาธิตให้เห็นถึงการดำเนินงานที่สามารถบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการมาตรฐานเข้ากับกระบวนการตรวจสอบรับรองทางศาสนา

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและตั้งใจอย่างดียิ่ง โดยมุ่งหวังที่จะนำเทคนิคไปใช้ในงานพัฒนาด้านมาตรฐานฮาลาลในประเทศของตนเอง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศวฮ. ที่ยกระดับถึงนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เรียกว่า HAFOLAB (Halal Forensic science Laboratory) กระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และ ISO9001:2015 ได้รับการยกย่องอย่างมาก

ในตอนท้ายมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2022 จัดโดย ศวฮ. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 นี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความสนใจเข้าร่วมจึงคาดหมายว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมจากทวีปแอฟริกามากขึ้น