เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Halal Bangkok 2015” ที่จัดขึ้น ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก กทมฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 จัดขึ้นโดยบริษัท ยาตีม ทีวี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อของมูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความดีงามผ่านหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน