คณะอาจารย์และนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และรร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศวฮ.

คณะอาจารย์และนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และรร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศวฮ.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งในส่วนของงานบริการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย จำนวน 95 คน โดยมี รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานวิทยาศาสตร์บริการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ฯให้การต้อนรับค่ะ.

 

????????????????????????????????????

dsc00612

dsc00613

dsc00603

dsc00620

dsc00594

dsc00682

????????????????????????????????????

dsc00582

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

dsc00594

dsc00653

dsc00694

dsc00709

 

ภาพประมวลงาน Thailand Halal Assembly 2016

ภาพประมวลงาน Thailand Halal Assembly 2016

Thailand Halal Assembly (THA) งานแสดงสุดยอดอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลใหญ่ที่สุดในอาเซียน กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธีมของงานในปีนี้ได้แก่ “Steering Towards Thailand Halal 4.0”

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิม

ในประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการ “In Remembrance of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej” ขึ้นเพื่อร่วมแสดงความไว้

อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงศักยภาพของไทยในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมฮาลาลบรรยากาศ

บริเวณ Zone C ชั้น 2 ที่รวบรวมความอร่อย เครื่องประดับและแฟชั่น มากมาย โดยมีผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศจำนวน

ทั้งสิ้น 100  กว่าบูท บูทในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 12 บูท .

img_8901 img_0364

img_8343 img_8314

img_8306 img_1279

img_0607 img_0496

img_0457 img_0454

img_0394 img_0389

img_0366 img_0315

img_0306 img_0302halal-37

ความประสบความสำเร็จของงาน Thailand Halal Assembly 2016

ความประสบความสำเร็จของงาน Thailand Halal Assembly 2016

การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆอันประกอบเป็นคณะกรรมการจัดงานดังรายนามข้างต้น มีเจตนารมณ์เพี่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิมในประเทศไทย อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Supports) มุ่งนำผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยภายใต้เครื่องหมาย Thailand Diamond Halal ให้เป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก

กิจการฮาลาลประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ.2492 ถึงปัจจุบันมีอายุถึง 68 ปี การรับรองฮาลาลนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือยุคแรกก่อน ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ.2492 เรียกว่า Thailand Halal 1.0 ดำเนินการโดยสำนักจุฬาราชมนตรีใช้วิธีตัดสินฮาลาลเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ยุคที่สองหรือ Thailand Halal 2.0 เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1949 ถึง ค.ศ.1999 หรือจาก พ.ศ.2492 ถึง พ.ศ.2542 ดำเนินการโดยสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองฮาลาลโดยในปลายยุคมีการนำวิทยาศาสตร์ฮาลาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ยุคที่สามหรือ Thailand Halal 3.0 เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1999 ถึง ค.ศ.2016 หรือ พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2559 ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฮาลาลประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand Halal 4.0 ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 โดยมีฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลหรือ HCB มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลเป็นหน่วยงานรับรองระบบงานฮาลาลหรือ HAB ทำหน้าที่ดูแล HCB

ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ฮาลาลมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 ดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ตัวเลขการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกโอไอซีในเวลานั้นคือ พ.ศ.2544 มีมูลค่า 247 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 10,800 ล้านบาทต่อปี วันเวลาผ่านมา 15 ปี มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกโอไอซีคือ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 196,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 เท่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนากิจการฮาลาลของประเทศไทย หากขยายการพิจารณาตลาดฮาลาลให้ครอบคลุมการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศที่มิใช่มุสลิม รวมถึงตลาดอาหารฮาลาลภายในประเทศมูลค่าอาหารฮาลาลที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศไทยจะยิ่งทวีคูณมากขึ้น ทั้งนี้โดยไม่รวมถึงตลาดอาหารฮาลาลในทางอ้อมที่ได้จากเข้ามาของนักท่องเที่ยวมุสลิมยังประเทศไทยที่คาดว่ามีจำนวนกว่า 6 ล้านคนต่อปี และไม่รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มิใช่อาหารตลอดจนบริการฮาลาล

งาน Thailand Halal Assembly 2016 ปีนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย

การร่วมรำลึกถึงและการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรืองาน In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej ซึ่ง นอกจากจะมีซุ้มแสดงความอาลัยต่อพระองค์แล้วยังมีการแสดงวีดิทัศน์ 360 องศาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพสกนิกรมุสลิมไทย รวมถึงมีซุ้มแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกด้วย
นิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ Thailand Halal0 จำนวน 5 พาวิลเลียน เริ่มตั้งแต่ Chulalongkorn University Halal Food Innopolis เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรม Halal Startups ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมคืนความสงบแก่ประเทศไทยในส่วนนั้น นิทรรศการแสดงพัฒนาการของฮาลาลประเทศไทยตั้งแต่ยุค Halal 1.0 ถึง Halal 3.0 สุดท้ายคือนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาสู่ยุค Thailand Halal 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วย Thailand 4.0
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 9 (Halal Science, Industry and Business International Conference; The 9th HASIB 2016) ในงานนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลจากประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน 50 คนโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 250 คน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลรุ่นใหม่มากกว่า 10 ชิ้นจาก 5 ประเทศ
งานแสดงสินค้า Thailand Halal Expo 2016 จำนวน 350 บูธประกอบด้วยผู้ประกอบการฮาลาลต่างประเทศจำนวน 120 บูธจาก 24 ประเทศ ผลิตภัณฑ์จากสถานทูตประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหร่าน ซีเรีย และสาธารณรัฐอัฟริกาใต้จำนวน 5 บูธ และผู้ประกอบการชาวไทย 225 บูธ นับเป็นการจัดงานเอ็กซโปอาหารและธุรกิจฮาลาลนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการรับรองฮาลาล (TheHalal CB Convention) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลจากประเทศต่างๆรวม 40 ประเทศจำนวน 89 องค์กร ผู้เข้าร่วมประชุม 139 คน
การจัดงานในครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้น 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “Steering Towards Thailand & International Halal 4.0” เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง Thailand 4.0 โดยร่วมขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ยุค Thailand Halal 4.0 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลแก่ประชากรมุสลิมในโลกที่มีมากถึง 1800 ล้านคน กระจายในประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจฮาลาลใน พ.ศ.2558 มูลค่า 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคิดเฉพาะอาหาร 1.29 ล้านล้านเหรียญาสหรัฐ อันเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับ Thailand Diamond Halal อันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558

halal-83halal-1halal-3halal-33halal-37halal-38halal-48halal-54halal-75halal-77halal-78halal-79halal-83halal-89

 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 2/2560 เครื่องวัดค่าความร้อนของสารจำนวน 1 ชุด เ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 2/2560 เครื่องวัดค่าความร้อนของสารจำนวน 1 ชุด เ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 2/2560 เครื่องวัดค่าความร้อนของสารจำนวน 1 ชุด เ

ประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 1/2560 เครื่องล้างเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร