ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน “มอบถุงยังชีพ” แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19″ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ อ.ไพศาล ดะห์ลัน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแรง ร่วมใจบรรจุสิ่งของอุปโภคและบริโภค ส่งมอบแด่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา และพื้นที่อื่น ๆ ของ จ.นราธิวาส ผ่านผู้แทนของพื้นที่เหล่านั้น

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบร้ายแรงกว่าระลอกที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การแพร่ระบาดทำให้หลายหมู่บ้านในพื้นที่ต้องประกาศปิด ประชาชนต้องกักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดในวงกว้าง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของครอบครัว

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ และภารกิจหน่วยงานของสถาบันระดับอุดมศึกษา​ในพื้นที่​

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัด “กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ส่งมอบถุงยังชีพที่จำเป็นแด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยร่วมใจจัดถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น กระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนั้นก็ได้มอบกาแฟสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับชงดื่มในช่วงปฏิบัติงานตามเส้นทางถนนสายหลัก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่เจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ สำนักงาน​ปัตตานี​ ขอขอบคุณ​ในความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าห​น้าที่ในการปฏิบัติ​งานในยามวิกฤต​นี้ และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง​ ปลอดจากโรคภัยทุกประการ

 

“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน “มอบถุงยังชีพ” แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19″ ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมใจเตรียมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลายพื้นที่ต้องประกาศปิดหมู่บ้าน ประชาชนต้องกักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในหมู่บ้าน ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ซึ่งในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ได้แก่

1.น้ำมันพีช

2.นมข้นหวาน

3.ขนมปัง

4.ขนมปี๊บ

5.ไมโลซอง

ทั้งนี้ขอดูอาร์ให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Trainer โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้
โดยในการอบรม มีการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าโอกาสทางการขาย” โดยนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า” โดยนางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยหัวข้อ “การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop” โดย นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และต่อด้วยช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “การเชื่อมต่อหลายทางด้วย H-Shop” โดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นtrainer ในการจัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ต่อไป
อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Trainer โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้
โดยในการอบรม มีการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าโอกาสทางการขาย” โดยนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า” โดยนางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยหัวข้อ “การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop” โดย นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และต่อด้วยช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “การเชื่อมต่อหลายทางด้วย H-Shop” โดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นtrainer ในการจัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ต่อไป
อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Trainer โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้
โดยในการอบรม มีการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าโอกาสทางการขาย” โดยนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า” โดยนางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยหัวข้อ “การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop” โดย นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และต่อด้วยช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “การเชื่อมต่อหลายทางด้วย H-Shop” โดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นtrainer ในการจัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ต่อไป