ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ – นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าทัศนศึกษาครั้งนี้ทางคณะนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของฮาลาล การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่อาจจะมีส่วนผสมเจละตินปนอยู่แต่ผู้บริโภคนั้นอาจจะยังไม่ทราบ และในช่วงตอบคำถามคณะนักเรียนได้สอบถามในเรื่องของอาหารฮาลาลและเครื่องสำอางฮาลาลในปัจจุบันว่า ผู้หญิงมุสลิมสามารถทำสีผมได้ไหม และทำไมอิสลามจึงต้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ

ทั้งนี้ทางคณะนักเรียนมีโอกาสได้เข้าชมห้องปฏิบัติการและให้ความสนใจในข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องศึกษาต่อด้านไหนถึงจะมีโอกาสสามารถเข้ามาทำงานในด้านนี้ได้ในอนาคต

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 17:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก นำทีมโดย  คุณสมชาย หวังสวัสดิ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสถาบันครอบครัว เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งเสริมสนับสนุนสตรีมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตรีมุสลิมและเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 200 ท่าน

ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ แนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก รวมทั้งได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรมฮาลาล และการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมการนี้โรงเรียนบ้านทำนบได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานห้องปฏิบัติการ) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงที่ 2 ซึ่งทางห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจทางด้านเคมีและขอบข่ายที่ได้การรับรองครั้งนี้ คือ การทดสอบ/การวิเคราะห์ส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมัน อาหารและสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และ การทดสอบ/การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้

  1. อ. ทิพวรรณ นิ่งน้อย (ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ/เคมี)
  2. นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา (ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

ทั้งนี้ในการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการได้รับข้อสังเกต รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และพร้อมปฏิบัติตามข้อเเนะนำของผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

 

 

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ว่าที่ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และว่าที่ ดร. มาริสา มารแพ้ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ศวฮ. และ IPPT-USM ในหลักสูตรเรื่อง Human resource competency Program on certified Executive In The Halal Herbal Quality, Safety & Efficacy For International Trade โดยประสงค์จะให้ ศวฮ. เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs” ในงานสัมมนาวิชาการ Global Engagrment Colloquium 2022 ณ University Islam Bandung (UNISBA) เมื่องบันดง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ทั้งสิ้น 818 ท่าน ทั้งในห้องประชุมและเข้าร่วมผ่านระบบ zoom meeting

ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์วินัยได้แสดงให้เห็นถึงตลาดสินค้าฮาลาลที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ช่วยทางด้านวิชาการให้กับกระบวนการตรวจรับรองฮาลาล รวมถึงชี้ให้เห็นการเติบโต และดำเนินงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์งาน THA2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2022 นี้ด้วย