กระทรวงศึกษาธิการ ซาอุฯ เข้าหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

admin

พฤศจิกายน 16, 2023

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 ของ SMIIC ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย

ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 ของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (SMIIC) 18th SMIIC General Assembly ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย

admin

พฤศจิกายน 4, 2023
1 2 3 4 11
Message us