admin

ธันวาคม 29, 2022

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน มีชื่อปรากฏในหนังสือระบุว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านอุตสาหกรรมฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา

admin

ธันวาคม 29, 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

admin

ธันวาคม 29, 2022

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประชุมและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในการสนับสนุนสถานประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง ในอนาคต

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

พฤศจิกายน 14, 2022
1 2 3
Message us