คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

admin

มกราคม 11, 2023

คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

admin

มกราคม 11, 2023

คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

มกราคม 11, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้าน “การวิเคราะห์อาหาร”

admin

ธันวาคม 29, 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล จาก Halal Journal ซึ่งเป็นนิตยสารด้านฮาลาลระดับนานาชาติของมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ ได้มอบรางวัล Recognition Award for Halal Achievement แก่ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

ธันวาคม 29, 2022

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

ในบรรดาผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ชิ้น งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงด้วยรางวัลที่ 3 มาครอง การแจกรางวัลทำโดยดาโต๊ะสรีอับดุลลา บินหะยีอาหมัด บาดาวี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022
1 2 3
Message us