📢 ข่าวดี! ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Halal Medical Hub
สำหรับ สถานพยาบาล โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สปา และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
👨‍🔬👩‍⚕️ เป็นการวางระบบฮาลาล (HAL-Q) ให้แก่สถานประกอบการให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล
และหลักความปลอดภัยในอาหาร โดยประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานให้มีความสอดคล้องด้านฮาลาลมากยิ่งขึ้น
 
✔️รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564
 
▶️ ลงทะเบียนฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก❗️
https://hsc.news/hmh1

📢 ข่าวดี! ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Halal Medical Hub
สำหรับ สถานพยาบาล โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สปา และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
👨‍🔬👩‍⚕️ เป็นการวางระบบฮาลาล (HAL-Q) ให้แก่สถานประกอบการให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล
และหลักความปลอดภัยในอาหาร โดยประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานให้มีความสอดคล้องด้านฮาลาลมากยิ่งขึ้น
 
✔️รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564
 
▶️ ลงทะเบียนฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก❗️
https://hsc.news/hmh1

📢 ข่าวดี! ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Halal Medical Hub
สำหรับ สถานพยาบาล โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สปา และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
👨‍🔬👩‍⚕️ เป็นการวางระบบฮาลาล (HAL-Q) ให้แก่สถานประกอบการให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล
และหลักความปลอดภัยในอาหาร โดยประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานให้มีความสอดคล้องด้านฮาลาลมากยิ่งขึ้น
 
✔️รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564
 
▶️ ลงทะเบียนฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก❗️
https://hsc.news/hmh1