เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลาล จุฬาฯ ได้มาสัมภาษณ์รายการวิทยุ ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชน ออกอากาศรายการเสียงภาษาอังกฤษใหม่รายสัปดาห์  30 นาที  รายการนี้สนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อรายการ “Unlock The Science” ออกอากาศตอนแรกวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์ หรือเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องแล็บที่จะเป็นเทรนอาหารในอนาคตว่าเป็นเนื้อที่ฮาลาลเเละมุสลิมสามารถบริโภคได้หรือไม่