🌐โอกาสขยายตลาดมาถึงแล้ว!!
ขายสินค้าฮาลาลออนไลน์สะดวก ง่าย และมั่นใจ
.
📊ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย #การตลาดออนไลน์ คือคำตอบ
.
📌ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล (Digital Halal Economy e-Commerce) ที่สนใจพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแพล็ตฟอร์มฮาลาลออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบร้านค้าออนไลน์ ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
📌เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก http://hsc.news/dhe-register
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :
DHE-Digital Halal Economy E-Commerce
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
.
#DHE #DigitalHalalEconomyE-Commerce

 

🌐โอกาสขยายตลาดมาถึงแล้ว!!
ขายสินค้าฮาลาลออนไลน์สะดวก ง่าย และมั่นใจ
.
📊ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย #การตลาดออนไลน์ คือคำตอบ
.
📌ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล (Digital Halal Economy e-Commerce) ที่สนใจพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแพล็ตฟอร์มฮาลาลออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบร้านค้าออนไลน์ ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
📌เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก http://hsc.news/dhe-register
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :
DHE-Digital Halal Economy E-Commerce
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
.
#DHE #DigitalHalalEconomyE-Commerce

 

🌐โอกาสขยายตลาดมาถึงแล้ว!!
ขายสินค้าฮาลาลออนไลน์สะดวก ง่าย และมั่นใจ
.
📊ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย #การตลาดออนไลน์ คือคำตอบ
.
📌ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล (Digital Halal Economy e-Commerce) ที่สนใจพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแพล็ตฟอร์มฮาลาลออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบร้านค้าออนไลน์ ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
📌เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก http://hsc.news/dhe-register
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :
DHE-Digital Halal Economy E-Commerce
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
.
#DHE #DigitalHalalEconomyE-Commerce