[Trust Halal ] ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์เรื่อง “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products) ” สร้างมาตรฐาน รับรองฮาลาล หยุดการปนเปื้อน และร่วมแถลงข่าว กรณี “การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว”

📅วันจัดงาน : วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
🕑เวลา : 13.00 น. 16.00 น.
🏢สถานที่ : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์ (ศรีนครินทร์)

👨‍💻ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่าน ZOOM ได้ที่ https://book.soldoutt.com/trust-halal/register
หรือผ่าน Facebook Live
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 085-510-3995 คุณอาณัติ , 089-499-6561 คุณเดีย

#TrustHalal #เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล #การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Trust Halal ] ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์เรื่อง “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products) ” สร้างมาตรฐาน รับรองฮาลาล หยุดการปนเปื้อน และร่วมแถลงข่าว กรณี “การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว”

📅วันจัดงาน : วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
🕑เวลา : 13.00 น. 16.00 น.
🏢สถานที่ : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์ (ศรีนครินทร์)

👨‍💻ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่าน ZOOM ได้ที่ https://book.soldoutt.com/trust-halal/register
หรือผ่าน Facebook Live
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 085-510-3995 คุณอาณัติ , 089-499-6561 คุณเดีย

#TrustHalal #เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล #การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Trust Halal ] ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์เรื่อง “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products) ” สร้างมาตรฐาน รับรองฮาลาล หยุดการปนเปื้อน และร่วมแถลงข่าว กรณี “การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว”

📅วันจัดงาน : วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
🕑เวลา : 13.00 น. 16.00 น.
🏢สถานที่ : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์ (ศรีนครินทร์)

👨‍💻ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่าน ZOOM ได้ที่ https://book.soldoutt.com/trust-halal/register
หรือผ่าน Facebook Live
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 085-510-3995 คุณอาณัติ , 089-499-6561 คุณเดีย

#TrustHalal #เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล #การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย