วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ จัดแถลงข่าวด่วน เรื่อง “หลอกขายเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว” ทั้งนี้ได้มีการนำชิ้นเนื้อส่วนเนื้อ ที่ตรวจพบมาแสดงในการแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย