วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล และคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับสภาดะฮ์วะหฺอิสลามแห่งเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก (RISEAP) ซึ่งนำโดย TYT Tun Pehin Sri Dr.Haji Abdul Taib Mahmud ผู้ว่าการรัฐซาราวัก ประเทศมาเซีย ผู้เป็นประธาน และประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 17 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เมียนมาร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี นิวแคลิโดเนีย ออสเตรเลีย ฟิจิและนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 ท่าน

คุณมนัสได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อการทำงานของศวฮ. ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคมีโดยแนะนำ H Numbers ด้วย, การเป็นผู้นำในการคิดค้นกระบวนการเทคโลโนยีทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล, การคิดค้นสบู่ดิน, การร่วมมือกันกับหน่วยงานด้านฮาลาลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงประเด็นของฮาลาลในประเทศไทย และแนะนำงาน Thailand Halal Assembly ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ด้วย และนำคณะเยี่ยมชมสำนักงานและห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด และนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้ให้ข้อมูล