นักศึกษามอ.หาดใหญ่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม Halal Digital

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีจัดงาน Halal Science & [email protected] ยกระดับชายแดนใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล โดยกิจกรรมวันที่ 29 เป็นการรวมพลคนไอทีชายแดนใต้สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมฮาลาล มีกิจกรรมการประกวดการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “นวัตกรรมฮาลาลดิจิทัล” มีนักศึกษาส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ซึ่งภายในงานคัดเหลือการประกวด 5 โครงการ เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
.
ผลการตัดสินโครงการแอปพลิเคชั่น “การตรวจสอบส่วนประกอบฮาลาลหรือไม่ (Halal Ingredient) ของนางสาวชามีมี่ ประเสริฐดำ นางสาวบุษกร ตันสกุล และนางสาววิสสุดา พลฤทธิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ โดยมีอาจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมธี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม Halal Digital ในครั้งนี้
.
ไอเดียแอปพลิเคชั่น “การตรวจสอบส่วนประกอบฮาลาลหรือไม่ (Halal Ingredient)” เนื่องจากปัญหาสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลแต่เป็นสินค้าที่ฮาลาลโดยธรรมชาติยังมีอยู่อีกมากในท้องตลาด ด้วยเหตุนี้จึงได้ไอเดียในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจส่วนประกอบว่าสินค้าดังกล่าวฮาลาลหรือไม่ด้วยการถ่ายรูปที่ฉลากส่วนประกอบและแปลงเป็นไฟล์ข้อความ (คล้ายกับ Google Translate) หลังจากนั้นข้อมูลก็จะ Link กับระบบ Cloud ที่มีฐานข้อมูลวัตถุดิบจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบอกว่าส่วนประกอบที่อยู่ในฉลากแต่ละตัวคืออะไร และสถานะส่วนประกอบดังกล่าวฮาลาลหรือไม่?
.
นอกจากรางวัลชนะเลิศการประกวดแล้ว ยังมีรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในชื่อโครงการแอปพลิเคชั่นนำทางท่องเที่ยวฮาลาล (ฮาลาลไหมพี่) และแอปอัจฉริยะสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยตามแนวทางอาหารฮาลาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตามลำดับ
.
เวทีการประกวดนวัตกรรมฮาลาลดิจิตัล ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งในการนำเสนอและพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางด้านฮาลาลที่จะสอดรับกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล
…………………………….
#HalalScience&[email protected]
#ยกระดับชายแดนใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล