ขอเชิญเข้าร่วมงาน Halal Science & Innovation @ PATTANI

ยกระดับชายแดนใต้ ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล

…………….
28 – 30 เมษายน 2560
ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
…………….
– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 28 เมษายน 2560
รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล
https://goo.gl/forms/P4oWEJ6wULjaxgSF3

– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 29 เมษายน 2560
รวมพลคนไอทีชายแดนใต้สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมฮาลาล
https://goo.gl/forms/mW3qBwwvgAtuj5QZ2

– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 30 เมษายน 2560
รวมพลนักธุรกิจฮาลาลชายแดนใต้สู่ธุรกิจฮาลาล 4.0
https://goo.gl/forms/PzXfeUu5rstUN4SV2

…………………………………………….
รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม…