8 ปีกับการเป็น 500 Most Influential Muslims

ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ.2009 เป็นต้นมา the Royal Islamic Strategic Studies Centre แห่งกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนร่วมกับ Prince Al-Waleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding แห่งมหาวิทยาลัย Georgetown University สหรัฐอเมริกาจัดทำหนังสือรายงานขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ 500 Most Influential Muslims หรือ “500 มุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุด” โดยกล่าวถึงมุสลิมในโลกจำนวน 500 คนที่สร้างผลงานด้านต่างๆขึ้นมาในโลก มีตั้งแต่การเมืองโลก การเมืองระหว่างประเทศ การปกครอง การทหาร ศิลปะ ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ผมได้รับเกียรตินับเป็นหนึ่งใน 500 มุสลิมที่ว่านั้นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ขึ้นทำเนียบนี้ตั้งแต่ ค.ศ.2010 เป็นต้นมาจนกระทั่งปีนี้ ค.ศ.2017 ต่อเนื่องเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน หนังสือปีนี้เพิ่งจัดทำเสร็จเรียบร้อยมีชื่อของผมในหน้าที่ 164 ต้องขอบคุณทั้งสองสถาบันระดับโลกที่ให้เกียรติผมและประเทศไทยในครั้งนี้