เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้ปกครองดั้งเดิมแห่งรัฐไนเจอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยการนำของ His Royal Highness Alhaji Yahaya Abubakar ประธานสภาดั้งเดิมแห่งรัฐไนเจอน์ และคณะรวมจำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยทางกระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลประเทศไทย โดยมี คุณสุลิดา หวังจิ และนายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ