เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งในส่วนของงานบริการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย จำนวน 95 คน โดยมี รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานวิทยาศาสตร์บริการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ฯให้การต้อนรับค่ะ.

 

????????????????????????????????????

dsc00612

dsc00613

dsc00603

dsc00620

dsc00594

dsc00682

????????????????????????????????????

dsc00582

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

dsc00594

dsc00653

dsc00694

dsc00709