เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. กองทัพเรือ ได้มอบหมาย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งตั้งแต่ปี 2548 โดยน้อมรับและปฏิบัติตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือน  กำหนดนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้คณะฯได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตอาหารฮาลาล  จึงได้ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

s__4948006