กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน Thailand Halal Assembly 2016
ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลไปพร้อมๆกัน 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พบกับงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา กว่า 300 บูธ กับโซน C ที่รองรับผู้ประกอบการมากขึ้นเท่าตัว / งานเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ที่ได้รับความยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ / งานประชุมวิชาการหัวข้อหน้าสนใจมากมาย

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 at Queen Sirikit National Convention Center.
In the event, you will meet the greatest Halal exhibition with more than 300 booths in zone C, which is two times more than last year, seminars from world-class experts and an academic conference in various interested topics.

 

newprofile

“Halal 4.0 โลกกำลังก้าวสู่ยุค Halal for all ผลิตภัณฑ์และบริการ
กำลังจะเป็น Halalized PAS หรือ Products and services ตลาดต้องการการรับรองฮาลาล”  เมื่อโลกหมุนมาถึงยุค ประเทศไทย 4.0 โดยมีการปรับและพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ตลาดฮาลาลที่ขับเคลื่อนมาพร้อมกันนั้น ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการและแรงผลักดันมากมายจากผู้บริโภค ก็ได้เดินมาสู่ยุค Halal 4.0 (ฮาลาล 4.0) เช่นกัน

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลไปพร้อมๆกัน 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา กว่า 300 บูธ กับโซน C ที่รองรับผู้ประกอบการมากขึ้นเท่าตัว / งานเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ที่ได้รับความยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ / งานประชุมวิชาการหัวข้อหน้าสนใจมากมาย

“Halal 4.0, the world is going to the Halal for all products and services era and to be Halalized PAS, Halalized products and services.”

When Thailand has moved to “Thailand 4.0”, there has been a development from an agricultural-based industry, in “Thailand 1.0 model”, to a light industry, in “Thailand 2.0 model”, and unto a heavy industry, in “Thailand 3.0 model”. The Halal market, which has been driven by the cooperation of business owners and the support from customers, has now reached Halal 4.0 era as well.

Join the force of this movement all together on 9-11 December 2016 at Queen Sirikit National Convention Center.

In the event, you will meet the greatest Halal exhibition with more than 300 booths in zone C, which is two times more than last year, seminars from world-class experts and an academic conference in various interested topics.

 

Postertha2016-final