ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ

วันที่ 20 เมษายน 2566

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลด)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่า จำนวน ๒ ชุด (ดาวน์โหลด)

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศปลอดสารไฮโดรคาร์บอนสำหรับเครื่อง GC จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลด)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความร้อนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลด)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us