ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน​ GenEd Fair 2023​

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 

เวลา 10.00 – 16.00 น.

ดร.​อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยนางสาวบัดดารีหย๊ะ​ โส๊ะ​สันสะ​​  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์​และนางสาวอินทิรา​ สุขสุโฉม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน​ GenEd Fair 2023​ เพื่อประชาสัมพันธ์​รายละเอียดรายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล​ รหัสวิชา​ 0298112

ซึ่งงาน​ GenEd Fair 2023​ ภาคปลาย​ ปีการศึกษา​ 2565​ นี้จัดขึ้นโดย​ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ภายใต้ชื่องาน “Designing your (university) life towards sustainable lifelong learning with GenEd” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของจุฬาฯ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือระหว่างนิสิตและคณาจารย์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา

Message us