คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2566 

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และหารือความร่วมมือและแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล และการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ต่อไป

Message us