คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมผู้บริหารศวฮ.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหารและนักวิจัย 

ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่และรับฟังโอวาทจากรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้มีคุณประโยชน์ขับเคลื่อนคณะให้ก้าวหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาของท่านทั้งสองเมื่อครั้งดำรงค์ตำแหน่งคณบดี

Message us