ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 11:00 – 12:00 น. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ และนายอาณัติ มะติมุ เข้าร่วมประชุมและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในการสนับสนุนสถานประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกรปณต วงษ์สุนทร จากสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง และ นางสาว ดาริกา บุญวิริยาภรณ์ Business Consultant ThaiMart Bahrain

Message us