ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ว่าที่ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และว่าที่ ดร. มาริสา มารแพ้ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ศวฮ. และ IPPT-USM ในหลักสูตรเรื่อง Human resource competency Program on certified Executive In The Halal Herbal Quality, Safety & Efficacy For International Trade โดยประสงค์จะให้ ศวฮ. เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Message us