ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ – นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าทัศนศึกษาครั้งนี้ทางคณะนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของฮาลาล การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่อาจจะมีส่วนผสมเจละตินปนอยู่แต่ผู้บริโภคนั้นอาจจะยังไม่ทราบ และในช่วงตอบคำถามคณะนักเรียนได้สอบถามในเรื่องของอาหารฮาลาลและเครื่องสำอางฮาลาลในปัจจุบันว่า ผู้หญิงมุสลิมสามารถทำสีผมได้ไหม และทำไมอิสลามจึงต้องให้ผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ

ทั้งนี้ทางคณะนักเรียนมีโอกาสได้เข้าชมห้องปฏิบัติการและให้ความสนใจในข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องศึกษาต่อด้านไหนถึงจะมีโอกาสสามารถเข้ามาทำงานในด้านนี้ได้ในอนาคต

Message us