เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.วนิดา รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมหน่วยงานสู่รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล United Nationals Public Service Awards
เวลา 11:00 น. โดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์สองครั้งกับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น
โดยช่วงพิธีเปิดงานนั้น ศวฮ.ได้รับการชื่นชมจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนการงบประมาณ และสุขภาวะ
ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการทำงานและมีผลงานดีเยี่ยมเลยทีเดีย
ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 80 คน