เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน (ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 มัสยิด ประกอบไปด้วย มัสยิดดารุ้ลอะมาน  พญาไท มัสยิดบ้านครัว มัสยิดฮารูน มัสยิดมหานาค และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สนามเทพหัสดิน กรุงเทพมหาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้เข้าร่วมแข่งกีฬาด้วยกัน 2 ประเภท แชร์บอลหญิง ทีมศวฮ. vs ทีมรวมนักกีฬา 4 มัสยิด ด้วยคะแนน 22 -12 โดย ทีมศวฮ.เป็นชนะ ด้วย score 22 คะแนน และฟุตบอลชาย ทีมศวฮ. vs ทีมรวมนักกีฬา 4 มัสยิด ด้วยคะแนน 0-2 ในการจัดงานครั้งนี้มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรักการออกกำลังกาย และชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา เพื่อปันน้ำใจส่งคืนความสุขสู่ชุมชนต่อไป จึงเห็นว่ากิจกรรมโครงการแข่งขัน “กีฬา 4 มัสยิดสัมพันธ์” ครั้งที่ 3 ซึ่งมัสยิดมัสยิดดารุ้ลอะมานพญาไทเป็นเจ้าภาพจัด มีเป้าหมายเดียวกันในด้านส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน