เมื่อวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทน ศวฮ.คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การจัดแสดงสินค้านานาชาติในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ได้รับการเข้าร่วมจาก 12 ประเทศ รวมพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้นกว่า 1,700 คูหา คาดว่างานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาทให้กับประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการเข้าร่วมงานของนักลงทุนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงาน ผู้จัดงานจึงจัดแสดงสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมบนระบบออนไลน์ ผ่าน https://www.event-reg.biz/OEM-2020…/OnlineProListing.aspx

การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์  ฮาลาล การให้บริการตามระบบ HAL-Q หรือฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล H number งาน Thaifex Anuga Asia 2020
ทั้งนี้บูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จะอยู่บริเวณโซน A26 hall challenger 3 ผู้สนใจสามารถแวะเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้