ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯจัดเสวนาเชิงวิชาการ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  มอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการในยุควิถีปรกติใหม่ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความสามารถ กว่า 10 ท่าน ที่มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้รับฟังในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต, ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม และความถดถอย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมหมื่นกว่าครั้งทั้งผ่านการถ่ายทอดสดและย้อนหลังในระบบ (Virtual Conference ผ่าน Live ทาง Page FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ )

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC): Halal Science Industry and Business (HASIB) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีภายในงาน “Thailand Halal Assembly” ซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และหนึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ HASIB ครั้งนี้คือ การจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่นานาประเทศ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการตรวจรับรองฮาลาล การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และไม่ใช่มุสลิม

นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ยังมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าใครในอาเซียน “Thailand Halal Assembly 2020” ภายใต้แนวคิด HALAL SPHERE : An Ecologic – Economic Equity Concept of Halal ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Event ) เพื่อรักษามาตรการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่  22-23 ธันวาคม 2563 นี้  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ www.facebook.com/ThailandHalalAssembly และwww.thailandhalalassembly.com