วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00น. – 16.00น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวมนฤดี เข็มทำ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช รวมถึง ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช เข้าร่วมงานพิธีเปิดห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (CUHC General Digital X-ray 2020) โดยนายแพทย์สันฐิติ ดะห์ลัน หรือ (คุณหมอบาริด) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ด้วยจุฬาฯ ให้ความสำคัญในด้านสุขภาวะของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเนื่องศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้พัฒนาระบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนเกิดภาวะเจ็บป่วย ภายใต้แนวคิด “เมืองสุขภาพจามจุรี”
นอกจากนี้เพื่อให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยในกลุ่มโรคต่างๆ ด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ที่มีความละเอียดคมชัดสูง สามารถตรวจวินิจฉัยเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น